Agnes van Straaten-Huygen

Anatomie en fysiologie
niveau 4

Dit boek is geschreven voor het mbo gezondheidsonderwijs, verpleegkunde niveau 4. Medeauteur is Helmer Mandigers. Het is een basisleerboek dat ook uitstekend als naslagwerk gebruikt kan worden. Het boek gaat uit van de anatomie en fysiologie van de gezonde mens. De content sluit aan en biedt ondersteuning bij de deelkwalificaties 302 'Basiszorg' en 402 'Verpleegkundige handelingen'.

ISBN: 978 900 69 20444