Agnes van Straaten-Huygen

Anatomie en ziekteleer voor verzorgenden IG (Individuele Gezondheidszorg)
Deel 2

Dit boek is geschreven voor verzorgenden in opleiding. Medeauteurs zijn Alexander Huygen, Wim Hendriks en Henriëtte Maas. Dit basisleerboek in de serie Thieme Meulenhoff Zorg - Basisboeken bestaat uit competentiegericht naslag- en leermateriaal voor niveau 3. Het boek ondersteunt bij het competentiegericht opleiden, waarbij aan de beroepspraktijk gerelateerde theorie en leeractiviteiten centraal staan.
Dit boek beslaat het kennisgebied dat bedoeld is voor de beroepsspecifieke fase en ook de differentiatiefase van de opleiding.

De content sluit aan bij:
Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan, werkproces 1.9
Kerntaak 2: Begeleiden van de zorgvrager(s) op basis van het zorgplan., werkproces 2.5

Verder sluit het boek aan op de kernactiviteiten 'Ondersteunen bij het leven van alledag' en 'Zorgen in specifieke situaties'
Het boek is ingedeeld in de vier kennisgebieden van de differentiatiefase:

  • het verzorgen van ouderen
  • het verzorgen van zorgvragers met een verstandelijke beperking
  • het verzorgen van barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen
  • het verzorgen van zorgvragers met een psychiatrische ziekte

De thema's zijn volgens een heldere structuur zijn opgebouwd:

  • casus
  • relevante ziekteleer
  • relevante anatomie en fysiologie
  • samenvatting
  • kennisopdrachten
  • samenwerkingsopdracht

ISBN: 978 90 06 92224 0