Agnes van Straaten-Huygen

Stichting Schoolproject Ethiopie

Begin 2010 werd Agnes van Straaten bestuurslid van Stichting Schoolproject Ethiopië. Mede door haar onderwijsachtergrond is zij zeer gemotiveerd om zich in te zetten voor onderwijs voor iedereen waar ook ter wereld. Het recht op onderwijs werd al in 1948 vastgelegd in de Universele Verklaring voor de mensenrechten. Dat recht moet echter nog steeds bevochten worden en is dan ook opgenomen in de Millenniumdoelen. (Eén van die doelen is dat alle kinderen, jongens én meisjes, in 2015 de mogelijkheid hebben om volledig basisonderwijs te doorlopen.)

Stichting Schoolproject Ethiopië is een kleine stichting die zich tot doel stelt de meest kansarme kinderen in een bepaald deel van Ethiopië naar school te laten gaan. Het gebied waar deze scholen staan is West Wollega, in midden Ethiopië, ten westen van Addis Abbeba.
Het Schoolproject is zeer succesvol gebleken: het startte met 20 kinderen en per schooljaar 2011-2012 kunnen er 280 kinderen, verdeeld over 8 scholen, naar school gaan. Gemiddeld betalen we € 80, per kind per jaar (schoolgeld, uniform, dagelijkse maaltijd, schoolmaterialen).

De SSE heeft donateurs die jaarlijks of eenmalig geld schenken. Verder probeert de SSE elk jaar geld te verzamelen door acties, serviceclubs, kerken en via eenmalige bijdragen van particulieren, vaak verbonden aan een viering als jubileum, verjaardag, huwelijksdag etc.

De stichting werkt nauw samen met non-gouvernementele organisaties (ngo's). Dat zijn op dit moment drie congregaties die op diverse plaatsen scholen hebben gesticht. In het gebied waar de stichting onderwijsdeelname stimuleert zijn vaak nauwelijks regeringsscholen; vandaar het contact met de missiescholen, die goed te controleren zijn en die kwalitatief beter onderwijs garanderen. De missiescholen nemen alle kinderen aan, ongeacht hun geloof.
Jaarlijks gaan enkele bestuursleden - op eigen kosten - op bezoek bij de scholen, om de voortgang te bespreken en te controleren of alles loopt zoals afgesproken is. De stichting garandeert dat vrijwel al het geld dat zij verzamelt op de plek van bestemming aankomt en daadwerkelijk wordt besteed aan datgene waar het voor bedoeld is.
De stichting bemiddelt ook sponsoring van een onderwijs gerelateerde projecten zoals: de aanleg van waterleidingen, bouw van toiletten bij de school, microkredietprojecten waardoor de ouders zelf het schoolgeld op den duur kunnen gaan betalen, verbouw/bouw van schoollokalen en aanschaf van schoolmeubilair en leermiddelen.