Agnes van Straaten-Huygen

Inwendige geneeskunde
leerboek voor verpleegkunde
HBO en MBO

Dit verdiepende leerboek sluit aan bij Anatomie en fysiologie (MBO en HBO). Het kan ook als naslagwerk gebruikt worden. Het is een vak ondersteunend leerboek voor de Gezondheidszorg MBO niveau 4 en HBO niveau 5.

In ‘Inwendige geneeskunde’ staan de aandoeningen van de inwendige organen en de behandelingen daarvan centraal. Het boek werd geschreven door Agnes van Straaten, onder eindredactie van Juup van Meyel, internist in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis te Amsterdam. Medisch specialisten werkzaam in dit ziekenhuis hebben, elk op hun vakgebied, bijgedragen en ervoor gezorgd dat dit boek de nieuwste inzichten op het gebied van inwendige geneeskunde bevat.

ISBN: 978 9006 92192 2